Privacy Statement

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Geldig vanaf 25 mei 2018.

Amplitude Coaching

Statenhof 19

4463 TV GOES

0113 563917

KvK 220.38576


Met welk doel worden uw gegevens door Amplitude Coaching vastgelegd?

Uw gegevens worden vastgelegd voor het maken van afspraken, uitvoeren van de overeengekomen behandelingen en coaching, het vastleggen van gesprekken, het versturen van nieuwsbrieven per email en het beantwoorden van uw vragen via onze website


Welke gegevens worden vastgelegd, waarom en waar?

  • Voor het maken van afspraken,facturering en nieuwsbrieven per email worden naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres vastgelegd.
  • Voor het uitvoeren van behandelingen en coaching worden gegevens vastgelegd zodat de werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd zoals notities en behandelplannen. Ook kan informatie worden vastgelegd in emailverkeer. Deze worden opgeslagen op een beveiligde server en onze softwareserver MijnDiAd
  • Voor het versturen van onze digitale nieuwsbrief worden uw naam, en email adres opgeslagen. Wij sturen u alleen een nieuwsbrief als u zich hiervoor zelf heeft aangemeld of als u tot ons actuele actuele klantenbestand behoort.
  • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het schrijven van publicaties en rapportages. In dat geval zullen uw gegevens altijd worden geanonimiseerd.  Ook zal Amplitude Coaching u hiervoor schriftelijke toestemming vragen.

Hoe lang worden uw gegevens vastgelegd  en hoe kunt u deze inzien en eventueel verwijderen?

Al uw gegevens worden voor minimaal 7 jaar opgeslagen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, dit kan dit altijd. Wij verwerken uw verzoek binnen 4 weken:

  • bij de nieuwsbrief staat onderaan altijd de mogelijkheid je hiervoor uit te schrijven
  • bij beëindiging van een behandelingstraject kunt u per email aan amplitudecoaching@gmail.com aangeven dat u wilt dat u dat liever niet wilt. In dat geval zullen wij uw documenten van onze server verwijderen en papieren notities vernietigen. Echter bij een vervolgbehandeling kan dit voor vertraging zorgen omdat Amplitude Coaching niet meer over alle gegevens beschikt.
  • wilt u inzien welke gegevens van u bij ons bekend, kan dat door ons een email te sturen naar amplitudecoaching@gmail.com

Verstrekking van gegevens aan derden

Amplitude Coaching verstrekt uw gegevens niet aan derden, met uitzondering van onze serverdienst, softwarepakketserver en nieuwsbriefdienst.


Recht op indienen van een klacht

U heeft ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Vragen en opmerkingen

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via amplitudecoaching@gmail.com